Generationer we LOVE

Många fotograferar sina barn och ger en bok till sina far/morföräldrar, men jag vill ta steget längre. Ta med dem i fotograferingen, gör dem delaktig i en fantastisk belovedfotografering där ni tillsammans får minnas och fångas på bild tillsammans. Så värdefullt för framtiden. Det kostar inget extra att vara fler i en familjefotograferingen Smiley heart Här är två familjer som jag fotograferat på det sättet =o)